Profielen bestelbaar per staaflengte

Staaflengte

Alle profielen zijn per lengte te bestellen. Aluminium- lengtes variëren tussen 2,9 meter en 3.05 meter. Houten profielen kunnen wat lengte betreft variëren tussen 2,6 meter en 3,1 meter. Over het algemeen zijn ze 3 meter.